Zagospodarowanie terenu

Szkic dokumentacyjny: Propozycja wydzielenia części z nieruchomości wspólnej do wyłącznego z nich korzystania.

ul. Spokojna, Słupno. Zagospodarowanie terenu
Szczegółowy plan zagospodarowania