INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA WWW

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „BUDOPLAN” Szymon Piskorz z siedzibą w Markach przy ulicy Wereszczakówny 19, posiadającą NIP 125-113-07-17, REGON 015664530

Jak można się z nami skontaktować?

Jeżeli chcą Państwo uzyskać informację, jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy oraz przez jaki okres, a także w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@budoplandevelopment.pl lub budoplan2010@wp.pl

Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do nas żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje nas do udzielenia Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a także na Państwa żądanie musimy przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od nas zmiany Państwa danych, jeżeli okaże się, że dane przez nas wykorzystywane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od nas żądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mogą Państwo pozyskać od nas swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach możemy zgodnie z prawem odmówić realizacji Państwa żądań. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez nas analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem.

Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Jaki jest wymóg podania przez Państwa danych osobowych?

W przypadku podania przez Państwa danych osobowych jest ono dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa żądania, gdyż nie podanie danych osobowych spowoduje niemożność podjęcia przez nas jakichkolwiek działań w tym zakresie.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji żądania skierowanego do nas i wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do realizacji żądania i przez okres 3 miesięcy po realizacji żądania.

Komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych, są osoby upoważnione przez Administratora

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Mamy wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne tak, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem oraz zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych.