Zagospodarowanie terenu

Szkic dokumentacyjny: Propozycja wydzielenia części z nieruchomości wspólnej do wyłącznego z nich korzystania.

Kopernika, zagospodarowanie terenu
Szczegółowy plan zagospodarowania