Zagospodarowanie terenu

Szkic dokumentacyjny: Propozycja wydzielenia części z nieruchomości wspólnej do wyłącznego z nich korzystania.

Skowronka, mieszkania Ząbki
Szczegółowy plan zagospodarowania