Zagospodarowanie terenu

Szkic dokumentacyjny: Propozycja wydzielenia części z nieruchomości wspólnej do wyłącznego z nich korzystania.

Mazowiecka 2B, mieszkania Ząbki
Szczegółowy plan zagospodarowania